ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE


Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 9/16.10.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M2/2A se prelungește până la data de 08.11.2019.

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M2/2A - INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:
17.10.2019
DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019
DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019 – 08.11.2019


BENEFICIARI  ELIGIBILI:
M2/2A “INVESTIȚII IN ACTIVE  FIZICE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată– SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare- dezvoltare și didactice, inclusive universităţi având în subordine stațiuni de cercetare – de zvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M2/2A – INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE – 35.818,58 Euro


SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M2/2A -  INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE
I.    În cazul fermelor cu dimensiune economic până la 500.000 euro SO:
⦁    35.818,58 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
II.    În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
⦁    35.818,58 euro în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple/proiectelor care prevăd construcții-montaj;
III.    În cazul cooperativelor, grupurilor de  producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013) - 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum:
⦁    35.818,58 euro indiferent de tipul investiției.


DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A  PROIECTELOR:
    08.11.2019

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 - 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curinse în Ghidul solicitantului aferent măsurii M2/2A, disponibili pe www.samusporolissum.ro.

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:   
Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068
e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 09:00 - 16:00.ANUNȚ DE PRELUNGIRE
APEL DE SELECȚIE
~varianta simplificată~

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 9/16.10.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M3/6A se prelungește până la data de 08.11.2019.


MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M3/6A - CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:
17.10.2019
DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019
DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019 – 08.11.2019

BENEFICIARI ELIGIBILI:

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată–SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de  gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum degradul1 (înfiinţate în baza Legii nr.1/2005), care au prevăzute în actul constitutive ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad1(înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M3/6A-CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE – 150.000,00 euro


SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE
⦁    75.000 euro pentru proiecte care include construcții-montaj;
⦁    50.000 euro pentru proiecte care nu include construcții-montaj.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:
     08.11.2019


LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 - 14:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii  M3/6A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:   
Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068
e-mail: samusporolissum@gmail.com ,www.samusporolissum.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 - 16:00.ANUNȚ DE PRELUNGIRE
APEL DE SELECȚIE
~varianta simplificată~

Vă informăm că, în conformitate cu HCD nr. 9/16.10.2019, termenul pentru depunerea proiectelor aferente măsurii M4/6B se prelungește până la data de 08.11.2019.


MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M4/6B - SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR

DATA PUBLICĂRII  PRELUNGIRII:
17.10.2019
DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019
DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE:
16.09.2019 – 08.11.2019


BENEFICIARI ELIGIBILI:

M4/6B “SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR”: Pentru investiții în infrastructura socială: Furnizorii de servicii sociale, acreditați, Asociația SAMUS POROLISSUM (în situația în care, în urma lansării de apeluri de selecție, nu se depun proiecte), pentru alte tipuri de investiții: Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, Unităţile de cult, conform legislaţie internaţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare(capele mortuare),ONG-urile,conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții associate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.
FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REINNOIREA SATELOR – 100.000,00 euro


SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M4/6B SERVICII DE BAZĂ REINNOIREA SATELOR ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ
⦁    50.000 euro/proiect;
⦁    100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor  de dezvoltare intercomunitară(ADI);

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:
     08.11.2019

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 - 14:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii M4/6B disponibil pe www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:   
Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068
e-mail:office@samusporolissum.ro ,www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 - 16:00.


ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM


5652 Vizualizări.
Articol adăugat în 17 Octombrie 2019 ora 21:01 de către Admin.


Postat de teetanist în data de 22 2020 ora 15:33

sildenafil versus tadalafil bodybuilding forum blaperly
Viagra Generico Online Sicuro https://ascialis.com/ - cialis generic 2017 Remboursement Viagra Belgique <a href=https://ascialis.com/#>cialis generic canada</a> Fluoxetine Antidepressant In Internet On Line Overseas Sheffield

Postat de cialis online în data de 14 Iulie 2020 ora 10:42

what song plays during cialis commercial uphoff
Viagra Non Prescription Safe Sites SewStype https://ascialis.com/# - Cialis Japasten Levitra Assuefazione lorScabolo <a href=https://ascialis.com/#>Cialis</a> Seaffown Generic Levitra From Canada


Adaugă un comentariu


Nume

Email

Subiect

Comentariu

Cod de verificare

Citeşte termenii şi condiţiile de utilizare

Interhit