ANUNȚ DE PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PENTRU MĂSURILE M2/2A, M3/6A și M4/6BVă informăm că, în conformitate cu HCD nr.6/23.11.2017, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurilor:
M2/2A „INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE”,
M3/6A „CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE”,
M4/6B „SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ”,
se prelungește până la data de 29.12.2017


DATA LANSARII APELULUI DE SELECTIE:
29.09.2017
MASURILE LANSATE PRIN APELUL DE SELECTIE:
M2/2A INVESTITII IN ACTIVE FIZICE
M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALA

BENEFICIARI ELIGIBILI:
M2/2A “INVESTITII IN ACTIVE FIZICE”: Persoana fizica autorizata; Întreprindere individuala; Întreprindere familiala; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandita simpla – SCS; Societate pe actiuni – SA; Societate în comandita pe actiuni – SCA; Societate cu raspundere limitata – SRL; Societate comerciala cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare-dezvoltare si didactice, inclusiv universitati având în subordine statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice; Societate agricola; Composesorate, obsti si  alte  forme  asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativa agricola; Cooperativa; Grup de producatori.

M3/6A “CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE”: Persoana fizica autorizata; Intreprinderi individuale; Intreprinderi famili; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandita simpla – SCS; Societate pe actiuni – SA; Societate în comandita pe actiuni – SCA; Societate cu raspundere limitata – SRL; Societate comerciala cu capital privat; Societate agricola; Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1 (înfiintate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevazute în actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea de activitati neagricole; Cooperativa agricola de grad 1 (înfiintata în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare aterenurilor agricole si a efectivelor de animale.

M4/6B “SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALA”: Pentru investitii în infrastructura sociala: Furnizorii de servicii sociale, acreditati, Asociatia SAMUS POROLISSUM ( în situatia în care, în urma lansarii de apeluri de selectie, nu se depun proiecte), Pentru alte tipuri de investitii: Comunele, conform legislatiei nationale în vigoare, Asociatiile de dezvoltare intercomunitara, Unitatile de cult, conform legislatiei nationale în vigoare, pentru investitii în construirea de facilitati pentru servicii funerare (capele mortuare), ONG-urile, conform legislatiei nationale în vigoare, pentru studii si investitii asociate cu întretinerea, restaurarea si îmbunatatirea patrimoniului cultural si natural al satelor, peisajelor rurale.
FONDURI DISPONIBILE SI SUMA MAXIMA NERAMBURSABILA CARE POATE FI ACORDATA PENTRU UN PROIECT:

Cod    Denumire    Suma disponibila
M2/2A    INVESTITII IN ACTIVE FIZICE    604.735 euro
M3/6A    CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE    795.909 euro
M4/6B    SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALA    819.318 euro

SUMA MAXIMA NERAMBURSABILA:
M2/2A INVESTITII IN ACTIVE FIZICE
I.    În cazul fermelor cu dimensiune economica pâna la 500.000 euro SO:
-    25.000 euro în cazul proiectelor care prezad achizitii simple/proiectelor care prezad constructii-montaj;
-    50.000 euro în cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole.
II.    În cazul fermelor cu dimensiune economica peste 500.000 euro SO:
-    25.000 euro în cazul proiectelor care prezad achizitii simple/proiectelor care prezad constructii-montaj;
-    50.000 euro în cazul proiectelor care prevad crearea de lan?uri alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole.
III.    În cazul  cooperativelor,  grupurilor  de  producatori  ?i  parteneriatelor  sprijinite  prin intermediul M16:
-    100.000 euro indiferent de tipul investitiei.

M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
-    75.000 euro pentru proiecte care includ constructii-montaj;
-    50.000 euro pentru proiecte care nu includ constructii-montaj.

M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALA
-    50.000 euro/proiect;
-    100.000 euro/proiect în cazul asocia?iilor de dezvoltare intercomunitara (ADI);

DATA LIMITA DE DEPUNERE A PROIECTELOR:
29.12.2017

LOCUL SI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei SAMUS POROLISSUM din orasul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, jud. Salaj, de luni pâna vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
Informatii detaliate privind accesarea ?i derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent masuriilor M2/2A, M3/6A, M4/6B disponibil pe  www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE:    
Tel:   0360 730 163; Mobil: 0744612068
e-mail: office@samusporolissum.ro , www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tiparit  a informatiilor  detaliate aferente masurilor lansate de Asociatia SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicata de la sediul asociatiei din orasul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, jud. Salaj.


ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM


2323 Vizualizări.
Articol adăugat în 27 Noiembrie 2017 ora 09:31 de către Admin.


Postat de BrianaKjg în data de 11 Martie 2018 ora 18:59

Pharmacy
My friend and I went camping the other day. It was a horrific experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random subjects and cried about his wakefulness. I totally told him to <a href=http://schapedia.com/online/tramadol-with-oxycodone>click here</a> and deal with it.

Postat de SernariRoyap în data de 12 Mai 2018 ora 03:20

buy sildenafil citrate 100mg pills Royap Royap
<a href="http://merchandisecafe.com/#levitra-10-mg">levitra 10 mg costi</a> price cialis wal mart pharmacy buying cialis on internet achat cialis en europe cialis super acti how to take cialis 20mg
viagra com nz
<a href="http://merchandisecafe.com/#levitra-10-mg">levitra 10 mg price</a> enter site cialis from mexico <a href=http://blackhawkdowns.com/#levitra-20-mg>levitra 20 mg review</a>
cialis online perscription<a href=http://blackhawkdowns.com/#levitra-20-mg>duratia 60 mg levitra 20 mg</a>
cialis e simili
http://merchandisecafe.com/#levitra-10-mg

<a href="https://buy-cialis.wixsite.com/cialis#cheap">buy cheap cialis usa visa</a>
<a href=https://buy-cialis.wixsite.com/cialis#buy-cialis>buy cheap cialis uk</a>
https://buy-cialis.wixsite.com/cialis


Adaugă un comentariu


Nume

Email

Subiect

Comentariu

Cod de verificare

Citeşte termenii şi condiţiile de utilizare

Interhit